Name: Logo Vandværket i skole.png.
Rønde Vandværk i skole
Indsigt i dit lokale vand
Spørgsmål til kildepladsen

På kildepladsen - fra nedbør til råvand

Spørg på vandværket!

De dygtige folk, som arbejder på vandværket og i vandforsyningen, er altid glade for at kunne svare på spørgsmål og vise rundt på værket.
Du kan også finde svar ved at slå op her på:

Inspiration til spørgsmål at stille - og finde svarene på...

Herunder finder du noget inspiration til spørgsmål at stille og blive klogere på, når I er på besøg på vandværket.
Hele klassen og lærerne inviteres til at sende os inputs og gode idéer til hjemmesiden - vi ønsker kun at gøre viden om vandets vigtighed og livsgivende vigtighed mere synlig. Kontakt DVN som administrerer websitet.
Læs mere under afsnit 2 i skolematerialet” eller læs mere under Top-10 – opgaverne i afsnit 4
Name: spørgsmål.jpeg.
1. Find kortet over indvingsoplandet. Kender du nogen, der bor oven på skolens vand?
2. Hvor mange boringer har vandværket? Hvor ligger de? Hvor langt er der fra boringerne til vandværket?
3. Hvordan hentede man vand op af jorden i gamle dage? Hvordan gør man det i dag?
4. Hvordan laver man en boring? Hvordan virker den?
5. Hvordan tager man en vandprøve fra en boring?
6. Hvad kalder vandværket det vand, der kommer op af boringen?
7. Hvad er temperaturen på vandet i jorden?
8. Fra hvilken dybde bliver vandet hentet?
9. Hvordan måler man, hvor dybt vandet er nede i jorden?
10. Hvilke jordlag skal vandet sive igennem, før det bliver til grundvand?
11. Hvordan er jordlagene dannet?
12. Hvad sker der med vandet på dets vej ned gennem jorden?
13. Hvor gammelt er grundvandet? Hvordan bestemmer man vandets alder?
14. Hvordan virker en pumpe?
15. Hvor meget synker vandet i boringen, når pumpen startes? Hvor mange kubikmeter vand pumpes der op i timen?
16. Hvordan beskytter vandværket deres boring?
17. Hvor højt i landskabet (i hvilken kote) ligger boringen?
18. Hvordan kommer vandet ind på vandværket?
19. Hvad er den kemiske betegnelse for vand?
20. Hvordan fungerer vandets kredsløb?
21. Hvor meget grundvand indvinder vandværket om året? Hvor stort er indvindingsoplandets areal? Hvad er den årlige nedbør i området? Hvad er den årlige nettonedbør?

Klar på mere?

Herunder finder du inspiration til flere opgaver omkring din lokale vandforsyning.
Skoleprojektet
Vandværket i skole er lavet i samarbejde med skolens lokale vandforsyning. Se vores vejledning og læs om tankerne bag projektet:
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet, leverandører og myndigheder:
Mitdrikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand:
Udgivet af Rønde Vandværk i samarbejde med Syddjurs Vandråd og DVN
Vi samarbejder om projektet
Er du også interesseret i at være med?
Denne hjemmeside er lavet med svift.net - Din vision. Dit site.