Name: Logo Vandværket i skole.png.
Rønde Vandværk i skole
Indsigt i dit lokale vand
Analyser

Er vandkvaliteten god nok?

Det er ikke alle steder i verden, man bare kan åbne for hanen og drikke af det sunde, rene vand. Der er vi heldigt stillet i Danmark, men vi holder øje med vandet, vandværkerne er underlagt streng kontrol. Jævnligt bliver der taget vandprøver, som bliver kontrolleret på et laboratorium.
Resultatet af prøverne kan du få indblik i - og du vil se, at vand ikke bare er vand. Mange forskellige kemiske stoffer kan være opløst i vandet, og de må ikke overstige en fastsat grænseværdi.

Tag et kig på tallene

På mitdrikkevand.dk findes analyser for vandets kvalitet - både råvand og drikkevand.
Her er vist et udklip fra en vandanalyse fra selve vandværket, men der tages jævnligt prøver af boringernes råvand og ledningsnettets drikkevand (ingen kravlitetskrav disse steder).
Vandet fra forbrugernes taphaner undersøges flere gange om året, da det er her der er kvalitetskrav til drikkevandet.
Som du kan se, analyseres der for mange stoffer og for vandets mikrobiologi ( bakterier). Det skal være et godkendt laboratorium, som laver analyserne. Vandværket må også gerne selv teste vandet ved såkaldt egenkontrol, men det ændrer ikke noget ved antal af obligatoriske analyser.
Undersøg om dit vandværk selv kan udføre egenkontrol for bakterier.
Måske kan klassen selv lære at udføre en test for bakterier? - værd at spørge om.
Name: analyser rønde.JPG.

Prøvetagningshanen

På vandværket har man en særlig vandhane, som bruges til at tage vandprøver fra. Det er vandet herfra, som bruges til at bedømme drikkevandets kvalitet på afgang vandværk, mest for at tjekke om vandbehandlingen kører som den skal.
Men der bliver også taget vandprøver ude ved boringerne og hos forbrugerne - fx kan en vandhane på din skole måske indgå i kontrollen. På den måde kan man finde ud af, hvor eventuelle urenheder opstår i ledningsnettet.
Den seneste lov om drikkevandet - den såkaldte drikkevandsbekendtgørelse sætter faktisk mest fokus på krav til kvaliteten hos forbrugerne.
Her udtages ofte en prøve efter kort tids åbning for hanen og ofte en mere efter længere tids åbning for hanen.
Den første gemmes som "forbrugers taphane", og den efter lang tids åbning for hanen gemmes under "ledningsnet".
Name: prøvetagningshane.png.
Skoleprojektet
Vandværket i skole er lavet i samarbejde med skolens lokale vandforsyning. Se vores vejledning og læs om tankerne bag projektet:
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet, leverandører og myndigheder:
Mitdrikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand:
Udgivet af Rønde Vandværk i samarbejde med Syddjurs Vandråd og DVN
Vi samarbejder om projektet
Er du også interesseret i at være med?
Denne hjemmeside er lavet med svift.net - Din vision. Dit site.